Info voor patiënten

Afspraken:

  • Klik op de knop Maak afspraak
  • Wij vragen je tijdig op de afspraak te komen
  • Een afspraak annuleren of verplaatsen kan je op deze site op voorwaarde dat je de login en het paswoord die je werden toegestuurd na boeking bewaard hebt
  • Maak één afspraak per persoon. Maak voor een tweede persoon een tweede afspraak

Huisbezoeken: vraag je telefonisch aan; best in de voormiddag voor 10u
Telefoneren voor resultaten: een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend voor de patiënt en voor de arts. Gelieve dan ook enkel te bellen tijdens de belmomenten voor eenvoudige labo-uitslagen bvb
voor uitgebreid advies kom je echter beter op de raadpleging
Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag voor elke aandoening zijn er regelmatig medische controles noodzakelijk; we geven U het aantal voorschriften mee dat U nodig heeft tot aan het volgende noodzakelijke controleonderzoek.Gelieve zelf na te kijken of U nog voldoende voorschriften hebt zodat U tijdig op de raadpleging kan komen
Voor het invullen van allerhande attesten maakt U best een afspraak
hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
Uw Globaal Medisch Dossier:
Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van Uw GMD
Hij is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dank zij dit GMD wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd

voor levensbedreigende urgenties bel 112